🔸طبق جدول زمانبندی انتخابات و بررسی مدارک و صلاحیت داوطلبین حضور در انتخابات شانزدهمین دوره هیات مدیره و بازرس کانون مهندسین قائم شهر اسامی ذیل به ترتیب حروف الفبا و تفکیک رشته به عنوان کاندیداهای نهایی اعلام میگردد.


رشته عمران:                    رشته معماری:
حسین آصفی                   مژگان رضایی
وحید ایلکا                       سامره زارعی
سید محمد حسینی           فریبا ضیایی
افشین خداپرست             مازیار عبدی
جواد خدادی                   حسین قنبرنیا
رضا داداشی                  ابراهیم واحدی
دانش ریاضی
امید لطفی
حسین هادیان


رشته برق:                      رشته مکانیک:
خدیجه اسمعیلی         محمد هادی ذاکری
مهناز رجبعلیان             داریوش نظرزاده
حسن شکوهنده
سینا صابری


بازرسی:
حمید رضایی
ابوالفضل قدمی
الیاس قنبرنژاد