از داوطلبان عضویت در هیات  مدیره و بازرسی شانزدهمین دوره انتخابات کانون مهندسین قائم شهر که دارای شرایط ماده ۲۰ اساسنامه می باشند دعوت می شود جهت شرکت در این انتخابات از تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ الی ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ با حضور در کانون ( در ساعات اداری ) نسبت به تکمیل فرم ثبت نام اقدام نمایند.

مدارک مورد نیاز:
۱-کپی شناسنامه
۲-کپی کارت ملی
۳-کپی برابر اصل مدرک فارغ التحصیلی
۴-دو قطعه عکس ۴*۳
۵-تکمیل فرم ثبت نام
۶-تکمیل فرم خوداظهاری
۷-رزومه اجرایی حداکثر در ۵ سطر اختیاری (مدارک مرتبط با رزومه اجرایی پیوست گردد)    

"هیات اجرایی انتخابات"