ترکیب هیات اجرایی انتخابات شانزدهمین دوره هیات مدیره و بازرس کانون مهندسین قائم شهر- تیر ۱۴۰۱

مهندس بهروز شیرگاهی (رئیس)
مهندس محمد یعقوبی ( نایب رئیس)
مهندس آزاده کیانی ( دبیر)
دکتر رامین فرشیدفر (عضو)
مهندس کامران حسن زاده ( عضو)