تاریخچه کانون مهندسین قائمشهر

تاریخچه کانون مهندسین قائمشهر

   در سال 1369 تصمیم مهمی توسط یرخی از مهندسین این شهر گرفته شد نخستین گام توسط شادروان ناصر موسیقی چی برداشته شد ایشان با جمع کردن مهندسین به گرد هم ،تشویق به ایجاد تشکلی برای مهندسین نمودند در همان سال نشستی  در مسجد امیرالمومنین مهمانسرا برگزار شد در این نشست چهره های زیر به عنوان هیأت مدیره برگزار شدند.

1-شادروان ناصر موسیقی چی

2- برزو جوادیان

3- حمدالله اکبرزاده

4-شادروان علی اصغر روحی

5-محمد رضا فروزان

و آقای مهندس حمدالله اکبر زاده بعنوان اولین رئیس هیأت مدیره کانون انتخاب شدند و مرحوم ناصر موسیقی چی نائب رئیس و مهندس قنبر نیا خزانه دار بودند .

نخستین گام هیأت مدیره انتخاب مکان مناسب بود که این مکان ابتدای خیابان تهران و طبقه فوقانی ساختمان دیلمقانی انتخاب شد

 

اولین دوره هیات مدیره سال 1370

1-حمدالله اکبرزاده

2-ناصرموسیقی چی

3-محمدرضا فروزان

4-پارسا قنبرنیا

5-محمدصادق اکبری

و در دوره دوم مرحوم ناصر موسیقی چی بعنوان رئیس هیأت مدیره انتخاب شدند.

 

دومین دوره هیات مدیره  1371

2-ناصرموسیقی چی

1-برزو جوادیان

3-محمدصادق اکبری

4-پارسا قنبرنیا

5-حمدالله اکبرزاده

 

 سومین دوره هیات مدیره 75-76

1-بهروز شیرگاهی

2-ناصرموسیقی چی

3-پارسا قنبرنیا

4-محمدصادق اکبری

5-برزو جوادیان

6-عباسعلی وهابی

7-مرتضی صمدی

8-قربان مرادی

9-گیتی وکیلی تبار

 

چهارمین دوره هیات مدیره  77-78

1-سیداحمد هاشمی

2-مرتضی صمدی

3-جوادخدادی

4-غلامحسین سرکاری

5-مجتبی شیردل

6-حسن سلیمان زاده

7-محمدصادق اکبری

8-قربان مرادی

9-برزوجوادیان

10 پارسا قنبرنیا

 

پنجمین دوره هیات مدیره  78-79

1-سیداحمدهاشمی

2-مرتضی صمدی

3-حسن سلیمان زاده

4-محمدصادق اکبری

5-مجتبی شیردل

6-غلامحسین سرکاری

7-علی اصغر روحی

8-ناصرالدین فتحی

9-جوادخدادی(علی البدل)

10-حمیدرضا آقاگلی(علی البدل)

11-عباسعلی وهابی و مجتبی شیردل بازرس

 

ششمین دوره هیات مدیره79-80

1-سیداحمدهاشمی

2-علی اکبر محمودی

3-حسن سلیمانزاده

4-برزوجوادیان

5-اصغرجباری

6-علی اصغر روحی

7-قربان مرادی

8-مجتبی شیردل و اسحاق قربانی(علی البدل)

9-عباسعلی وهابی و علیرضا معینی بازرس

 

هفتمین دوره هیات مدیره 84-85

1-سیداحمد هاشمی

2-علی اکبر محمودی

3-حسن سلیمان زاده

4-برزو جوادیان

5-اصغرجباری

6-علی اصغر روحی

7-قربان مرادی

8-مجتبی شیردل

9-اسحاق قربانی

 

هشتمین دوره هیات مدیره84-85

1-سیداحمد هاشمی

2-علی اکبرمحمودی

3-حسن سلیمان زاده

4-برزوجوادیان

5-اصغرجباری

6-علی اصغر روحی

7-قربان مرادی

8-مجتبی شیردل

9-اسحاق قربانی

10- بازرس:عباسعلی وهابی و علیرضا معینی

 

نهمین دوره هیات مدیره85-86

1-علی توکلی

2-مصطفی خاوری نژاد

3-علیمردان قربانی

4-کورش لطیفی

5-محسن قربانی

6-سید احمد هاشمی

7-برزوجوادیان

8-علی اکبرمحمودی

9-محمدعلی مریخی

10-غلامحسین سرکاری و عباسعلی وهابی علی البدل

11-یوسف رضا خادمیان و صادق اکبری آلاشتی

 

دهمین دوره هیات مدیره  87-88

1-    مصطفی خاوری نژاد

2-   محمدعلی جمشیدی

3-  محمدعلی مریخی

4-   کورش لطیفی

5-   محمدرضاجباری

6-   علی توکلی

7-  بهمن معین پور

8-  فرزاد جانباز

9-   محسن قربانی

10- علیمردان قربانی و فرهاد رعیت دوست علی البدل

11- احمدعلی غفاری و یوسف رضاخادمیان بازرس

 

یازدهمین دوره هیات مدیره  89-91

1-مصطفی خاوری نژاد

2-محمدعلی جمشیدی

3-رضا بابایی

4-کامران شکرایی

5-علیمردان قربانی

6-فرزاد جانباز

7-کورش لطیفی

8-محمدعلی مریخی و محمدرضا جباری  علی البدل

9-یدالله یوسفی تلوکی و احمدعلی غفاری  بازرسین

 

دوازدهمین دوره هیات مدیره  91-93

1-محمدعلی صالح زاده

2-رضا بابایی

3-کامران حسن زاده

4-مهناز رجبعلیان

5-جواد خدادی

6-رامین فرشیدفر

7-قربان مرادی

8-محمدعلی مریخی

9-محمدعلی جمشیدی

10-حسین زاهدی خطیرو محسن زمانی زاده علی البدل

11-احمدعلی غفاری و سلیمان سلیمانی بازرسین اصلی و علی البدل

 

سیزدهمین دوره هیئت مدیره 93-95

1-رامین فرشیدفر(رئیس)

2-محمدعلی مریخی 

3-جواد خدادی

4-مهناز رجبعلیان

5-محمد یعقوبی کوچکسرائی

6-محمدعلی جمشیدی

7-فرهاد خدادی

8-محمدعلی صالح زاده

9-امید لطفی عمران

10-حسین زاهدی خطیر

11-توحید محمدی (علی البدل)

12-سعید متانی (بازرس)

13-یوسف رضا خادمیان (بازرس علی البدل)

 

 

چهاردهمین دوره هیئت مدیره 95-97

1- قربان مرادی ( رئیس)

2- محمد یعقوبی کوچکسرائی (نایب رئیس)

3- فرزاد جانباز(خزانه دار)

4- توحید محمدی (دبیر)

5- مهناز رجبعلیان

6- علی اصغر جباری

7- محمدعلی صالح زاده

8- امید لطفی عمران

9- جواد خدادی

10- یوسف رضا خادمیان (بازرس)

11- سعید متانی (بازرس علی البدل)

 

پانزدهمین دوره هیئت مدیره 97-99

1-محمد یعقوبی کوچکسرائی (رئیس)

2-امید لطفی عمران (نایب رئیس)

3-حمید رضایی قادی (خزانه دار)

4-توحید محمدی (دبیر)

5-مهناز رجبعلیان

6-قربان مرای قادی

7-آزاده کیانی جویباری

8-حسین آصفی قاسمی

9-محمد هادی ذاکری خطیر

10-مازیار عبدی ملک کلائی (علی البدل اول)

11-جواد خدادی کوچکسرائی (علی البدل دوم)

12-یوسف رضا خادمیان (بازرس اصلی)

13-مهران اسدیان (بازرس علی البدل)

----------------------------------------------------------------------------------

 مهندسینی که دربدو تاسیس کانون مشارکت داشتند و جهت تشکیل  کانون و اطلاع رسانی به مهندسین جهت عضویت در کانون و اجتماع مهندسین شهر در کانون  و خرید ملک برای کانون  خدمات شایانی دراین راستا نمودند را ارج می نهیم  و برای درگذشتگان مغفرت و شادی روح و برای عزیزانی که هم اکنون در جمع ما حضور دارند آرزوی سلامتی داریم .

در ابتدای کار مشکلات زیادی از جمله مشکلات مالی گریبانگیر کانون بود که با تلاش و فداکاری بسیاری از دوستان و همکاران کانون را از آن موقعیت به منزلت امروز رساند اکنون که به گذشته می نگریم و فراز و فرود های این فرآیند را می بینیم به بانیان سخت کوش این راه درود می فرستیم.