اطلاعیه شماره 1 :

به اطلاع اعضای محترم کانون مهندسین قائم شهر می رساند

اعضای هیات اجرایی هفدهمین دوره انتخابات هیات مدیره و بازرسین کانون مهندسین قائم شهر به شرح ذیل به اطلاع اعضای محترم می رسد:

مهندسین آقا/خانم

1-محمد علی جمشیدی ، رئیس

2-یوسف رضا خادمیان ، نایب رئیس

3-رامین فرشیدفر ، دبیر

4-کوروش لطیفی ، عضو

5-سودابه مهری ، عضو

 

" کانون مهندسین قائم شهر"