👆🏻دفتر بیمه "ملت کد 2597" طبق قرارداد منعقده با کانون مهندسین قائم شهر  با تخفیفاتی به شرح ذیل درخدمت اعضای محترم کانون می باشد.

شرح خدمات:
-بیمه های مسئولیت : تا سقف 25 درصد تخفیف (حسب رشته های مختلف)

-بیمه بدنه اتومبیل : تا سقف 20 درصد تخفیف / 10 درصد تخفیف نقدی و 25 درصد تخفیف صفر کیلومتر (مجموعا تا سقف 70 درصد) در 8 قسط

-بیمه شخصی ثالث : تخفیف گروهی 2/5 درصد / 5 درصد تخفیف خودروهای صفر / تخفیف سنوات عدم خسارت

-بیمه مهندسی : تا سقف 20 درصد تخفیف

-بیمه آتش سوزی : ساختمان های اداری تا سقف 40 درصد و منازل مسکونی تا سقف 50 درصد تخفیف

-بیمه حوادث : تا سقف 10 درصد تخفیف

کلیه اعضایی که از خدمات استفاده می نمایند ملزم به ارائه کارت عضویت خود در کانون می باشند.

آدرس:قائم شهر خ ساری  سه راه شهدا نبش شهدای 1
 01142047227 📞  خانم محبوبه رضوانی