قرارداد نامه باشگاه بدنسازی المپیک

محل باشگاه
قائمشهر -خ تهران-  شهید رجایی -بعد پل عابر پیاده  

موضوع قرارداد
استفاده مهندسین عضو کانون مهندسین قائمشهر از باشگاه بدنسازی المپیک با امکانات و تجهیزات ورزشی کامل در کل ایام هفته
صبح ها ویژه خانم ها از ساعت 13-8 و عصرها ویژه برادران از ساعت 23:30-14  و زمان استفاده بصورت تایم آزاد و بدون محدودیت حضور میباشد.

مبلغ قرارداد:
مبلغ هر ماه 600/000ریال که جهت مهندسین کانون با اخذ 35% تخفیف 390/000 ریال می باشد.

نحوه پرداخت:
ابتدای هر ماه توسط خود مهندس و در باشگاه  هزینه پرداخت می گردد.

*بیمه ورزشی استفاده کنندگان از باشگاه بعهده خود مهندسین می باشد.

* توضیح اینکه وظیفه کنترل ورود اعضاء با کارت عضویت صادره از سوی کانون مهندسین بر عهده متصدی باشگاه می باشد