کارگاه آموزشی شرح وظایف و مسئولیت های ناظر رشته معماری

دارای امتیاز ارجاع کار مختص مهندسین معمار پایه 3

با تدریس خانم دکتر پرژک محمدپور

روز دوشنبه 02/11/09 از ساعت 16 در سالن اجتماعات کانون مهندسین قائم شهر