اهم مصوبات جلسه ۴۱ هیات مدیره کانون مهندسین قائم شهر – ۱۴۰۲/۰۷/۱۶

۱-در خصوص اجاره مغازه کانون با نظر اکثریت اعضا مبلغ سال جاری بر اساس استعلامات انجام شده در قرارداد جدید به مبلغ  ودیعه ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال معادل پانزده میلیون تومان و مبلغ اجاره ماهیانه ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ ريال معادل چهار میلیون و پانصد هزار تومان می باشد.
۲- در خصوص میزبانی جلسه شورای هماهنگی کانون های استان طبق مصوبه قبلی مقرر شد در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ ( روز سه شنبه ) برگزار گردد.
۳- درخصوص برنامه کوهنوردی اچو مشترک با کانون مهندسین ساری در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۱ (روز جمعه) در صورت مساعد بودن شرایط آب و هوایی اطلاع رسانی گردد.
۴- درخصوص برنامه ی آموزشی تغییرات مبحث ۱۰ با پرداخت ۷۰% تنخواه  برنامه پیشنهادی موافقت گردید.