فایل کارگاه آموزشی " بررسی تغییرات مبحث دهم مقررات ملی ساختمان (سازه های فولادی)  " با تدریس آقای دکتر نادر فنایی

روز سه شنبه 02/07/18

 

فایل آموزشی 1 بررسی تغییرات مبحث دهم مقررات ملی ساختمان

 

فایل آموزشی 2 بررسی تغییرات مبحث دهم مقررات ملی ساختمان