همکار گرامی
کانون جهت حمایت از تیم نساجی در بازی با الهلال، اعضا را درتاریخ ۰۷/۱۱ به تهران اعزام می نماید


ثبت نام بصورت حضوری در کانون

ظرفیت محدود می باشد

هزینه ثبت نام 300/000 تومان