بازدید از بیست و دومین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی و تهویه مطبوع تهران

روز جمعه 1402/07/14

هزینه ثبت نام 300/000 تومان

ثبت نام بصورت حضوری در کانون