آموزشگاه آذرخش قائم شهر با مدیریت آقای نجفی

امکان خدمات باشگاه فوتبال و مدرسه فوتبال با 25 درصد تخفیف

به نشانی قائم شهر خیابان ساری کوچه آلمانیها

شماره تماس 09306652175-42078752