باسلام
همکارگرامی، نوبت دوم مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده روز چهارشنبه ۸/۱۲ از ساعت ۱۵ با رعایت پروتکل های بهداشتی در سالن اجتماعات شهرداری برگزار می گردد.