همکار گرامی
جناب آقای مهندس محمد هادی ذاکری
صعود موفقیت آمیز شما به بام ایران، قله دماوند را تبریک عرض نموده و برایتان سلامتی و شادکامی را  آرزومندیم.