ضمن تشکر از مشارکت همکاران در انتخابات و خسته نباشید به سایر نامزدها، انتخاب همکار ارزشمندمان مهندس فرهاد خدادی در انتخابات نهمین دوره هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان را به ایشان و جامعه مهندسین قائم شهر تبریک عرض می نماییم و توفیقات روزافزون را برای ایشان مسألت داریم.

همچنین از زحمات همکاران گرانقدرمان در هیات مدیره دوره هشتم سازمان کمال تشکر را داریم.