اهم مصوبات جلسه ۱۰۱ هیات مدیره کانون مهندسین قائم شهر - ۱۴۰۰/۰۶/۲۱

🔸ده بند بررسی و مصوب شده جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ دوباره مطرح و مورد تایید قرار گرفت.

🔸 جهت تقدیر از اعضای کمیته های کانون، مقرر گردید (طبق مبلغ ۱۵ میلیون تومانی بودجه) خانم مهندس کیانی نسبت به بررسی تهیه هدایای کمیته ها تا دو روز آینده پیگیری نمایند.

🔸 جهت حمایت از کاندیداهای محترم قائم شهری هیات مدیره سازمان نظام مهندسی مازندران (که بویژه اعضای کانون می باشند) در جلسه هیات مدیره مصوب شد.
 ۱-۳- ارسال پیامک به اعضای کانون(حداقل دو نوبت)
 ۲-۳- اطلاع رسانی از طریق کانال و فضای مجازی و سایت کانون به صورت مستمر
 ۳-۳- اطلاع رسانی کاندیدای محترم از طریق کمیته ها
 ۴-۳- اطلاع رسانی به صورت نصب بنر

🔸 برگزاری مجمع عمومی بطور فوق العاده با دستور کارهای ذیل مصوب گردید. برگزاری در فضای باز با رعایت پروتکل های بهداشتی صورت گیرد. دستور کار :
۱-۴- گزارش رئیس هیات مدیره
۲-۴ گزارش بازرس
۳-۴- گزارش خزانه دار (تراز ۱۳۹۸)
۴-۴- پذیرش اعضای جدید
۵-۴- تصویب برنامه و بودجه سال ۱۳۹۹

زمان برگزاری نوبت اول ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ و نوبت دوم ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ می باشد. (نوبت اول در سالن اجتماعات کانون برگزار شود) .
همچنین با توجه به شروع واکسیناسیون مهندسین، مقرر گردید پس از برگزاری مجمع عمومی مربوط به سال ۹۸، بلافاصله تمهیدات و مقدمات و موارد قانونی اجرای مجمع عمومی مربوط به سال ۹۹ با تصویب هیات مدیره برنامه ریزی و به همراه انتخابات هیات مدیره جدید صورت پذیرد.

@qaemshahr_engineers_center

#کانون_مهندسین_قائمشهر