اهم مصوبات جلسه ۱۰۰ هیات مدیره کانون مهندسین قائم شهر - ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

🔸با اجاره مغازه پایین کانون با مبلغ ماهیانه بیست میلیون ریال و پیش پرداخت هشتاد میلیون ریال موافقت شد.

🔸 نامه ای توسط مهندس یعقوبی(رئیس کانون) به استاندار با رونوشت به ریاست دانشگاه علوم پزشکی مازندران، نمایندگان مجلس و فرمانداری زده شود و با توجه به آمار بالای فوتی همکاران قائم شهری بر اثر کرونا درخواست واکسیناسیون گردد. (با توجه به حضور در کارگاههای ساختمانی)

🔸 نامه نگاری توسط مهندس یعقوبی(رئیس کانون) به فرماندار و ستاد مقابله با کرونا شهرستان قائم شهر مکاتبه انجام گیردو آمادگی کانون برای در اختیار گذاشتن سالن ورزشی پارسیان جهت احداث بیمارستان صحرایی و یا جهت محل واکسیناسیون عمومی اعلام گردد.

🔸 با توجه به کسب درآمد از محل ثبت اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۹ مهندسین، با پرداخت مبلغ ۰۰۰'۰۰۰'۳۰ ریال حق السهم موسسه رایامین موافقت شد.

🔸 با توجه به نزدیکی پایان قرارداد سالن ورزشی پارسیان کانون، در خصوص دو درخواست جدید اجاره سالن، استعلام صورت پذیرد و در جلسه آینده اعلام گردد.

🔸 در خصوص برگزاری مجامع عقب افتاده کانون (بدلیل شیوع کرونا) با هماهنگی رئیس کانون و بازرس در مورد قوانین، فاصله زمانی و ... و هماهنگی با هیات مدیره انجام پذیرد.

🔸 مبلغ ۰۰۰'۴۰۰ تومان جهت پاداش اعیاد غدیر، قربان و روز کارمند برای پرسنل مصوب گردید.

🔸 با توجه به قصد فروش طبقه زیرزمین کانون، استعلام قیمت از مالک جهت خرید احتمالی کانون صورت گیرد.

🔸 جهت گل و گیاه راه پله و فضای داخلی کانون، با پیگیری مهندس ذاکری انجام پذیرد.
@qaemshahr_engineers_center

#کانون_مهندسین_قائمشهر