👆🏻 شرکت فرش ماهریس طبق قرارداد منعقده با کانون مهندسین قائم شهر با ایجاد امکان خدمات فرش و موکت با احتساب ۸%  تخفیف در خدمت اعضای محترم کانون می باشد.

کلیه اعضایی که از خدمات استفاده می نمایند ملزم به ارائه کارت عضویت خود در کانون می باشند.

آدرس: قائم شهر، ابتدای خیابان تهران جنب بانک سپه  

  ۰۹۱۱۱۲۷۴۱۷۹📞  آقای رضاپور