👆🏻 شرکت سنگ مازند اصفهان   طبق قرارداد منعقده با کانون مهندسین قائم شهر  با ایجاد امکان خدمات  فروش سنگ ساختمان و سرامیک  با احتساب 10 درصد تخفیف   در خدمت اعضای محترم کانون می باشد.


کلیه اعضایی که از خدمات استفاده می نمایند ملزم به ارائه کارت عضویت خود در کانون می باشند.

آدرس: قائم شهر میدان جانبازان  به میدان امام بعد از عبور پاین لموک    

   42048126  و  09112262675📞  آقای مجتبی عابدی