👆🏻 مرکز آموزشی و مشاوره هدف  طبق قرارداد منعقده با کانون مهندسین قائم شهر  با ایجاد امکان خدمات مشاوره تحصیلی کنکوری و خانواده امکان پانسیون مطالعاتی و مشاوره  با احتساب 15 درصد تخفیف   در خدمت اعضای محترم کانون می باشد.


کلیه اعضایی که از خدمات استفاده می نمایند ملزم به ارائه کارت عضویت خود در کانون می باشند.

آدرس: قائم شهر  خیابان بابل روبرو ی اداره مالیات  (ارزش افزوده)  طبقه فوقانی گلفروشی بامبو مرکز مشاوره ی هدف برتر  

01142244724📞 خانم  ماندی