👆🏻 رستوران کته کباب ونوس طبق قرارداد منعقده با کانون مهندسین قائم شهر  با ایجاد امکان خدمات  سفارش غذای منو  با احتساب ۱۵ درصد تخفیف   در خدمت اعضای محترم کانون می باشد.


کلیه اعضایی که از خدمات استفاده می نمایند ملزم به ارائه کارت عضویت خود در کانون می باشند.

آدرس: قائم شهر خ ساری – جنب پل سیاه رود  

   ۰۹۱۱۲۲۴۰۵۵۶_۴۲۰۴۷۴۵۱📞  آقای یوسفی