👆🏻شرکت سرویس روغن غزال طبق قرارداد منعقده با کانون مهندسین قائم شهر  با ایجاد امکان خدمات  سرویس روغن و گیربکس با احتساب ۱۰ الی ۳۰ درصد تخفیف در خدمت اعضای محترم کانون می باشد.

 


کلیه اعضایی که از خدمات استفاده می نمایند ملزم به ارائه کارت عضویت خود در کانون می باشند.

آدرس:  قائم شهر ابتدای جاده بابل نبش تلار ۴۲
 ۰۹۹۱۸۲۵۸۴۶۲-۴۲۲۵۶۴۳۹📞  آقای فرهاد غزالیان 

 


فایل تبلیغاتی