👆🏻شرکت خدماتی الو کارواش طبق قرارداد منعقده با کانون مهندسین قائم شهر  با ایجاد امکان خدمات کارواش نانو بخار سیار به شرح ذیل با احتساب 20 درصد تخفیف در خدمت اعضای محترم کانون می باشد.

شرح خدمات:
-خدمات کارواش سواری
-روشویی و توشویی
-خدمات صفرشویی
-خدمات موتورشویی

کلیه اعضایی که از خدمات استفاده می نمایند ملزم به ارائه کارت عضویت خود در کانون می باشند.

آدرس: قائم شهر - خیابان جویبار- کوچه سینا – سینا 4
    09100610601-3  📞  آقای علی اکبر آراسته

لینک اینستا گرام شرکت خدماتی الو کارواش👇🏻
https://instagram.com/alocarwash0123