👆🏻خانه بازی کودک کلینگا طبق قرارداد منعقده با کانون مهندسین قائم شهر  با ۲۰ درصد تخفیف خدمات رفاهی و بازی و سرگرمی کودکان درخدمت اعضای محترم کانون می باشد.
کلیه اعضایی که از خدمات استفاده می نمایند ملزم به ارائه کارت عضویت خود در کانون می باشند.
آدرس:قائم شهر-خیابان بابل، کوچه تیر (تلار ۴)، ساختمان مهرگان، طبقه دوم
  ۴۲۲۳۰۱۷۶📞  آقای مهندس بهروز شیرگاهیلینک اینستا گرام خانه بازی👇🏻
https://instagram.com/kelinga_playhouse