👆🏻رستوران کندیک طبق قرارداد منعقده با کانون مهندسین قائم شهر  با ۲۵ درصد تخفیف خدمات پذیرایی  صبحانه، ناهار و شام با پیک رایگان درخدمت اعضای محترم کانون می باشد.
کلیه اعضایی که از خدمات استفاده می نمایند ملزم به ارائه کارت عضویت خود در کانون می باشند.
آدرس:قائم شهر-١٦متري دوم، يادگار ١١، (روبروی باربری درنا) كته كبابي كنديك
  ٤٢٢٦٨٤٢٨📞  آقای سجاد مرادیلینک اینستا گرام رستوران👇🏻
https://instagram.com/katekababikandik