اهم مصوبات جلسه ۴۵ هیات مدیره کانون مهندسین قائم شهر – ۱۴۰۲/۰۸/۱۴

۱-پیرو مصوبه قبلی پارک جنگلی تلار به عنوان مکان گلگشت استانی تعیین شده است، پیگیری و مکاتبات رسمی انجام شود.

۲- در خصوص شورای هماهنگی کانون ها به میزبانی کانون مهندسین قائم شهر، پیرو مصوبه قبلی جلسه ۴۳ برگزاری جلسه شورای هماهنگی کانون ها، هزینه ۱۹ میلیون تومان خرج کرد این جلسه مصوب شده است.

۳- با نامه شرکت مازیار رهاب ابینه درخصوص اجاره سالن اجتماعات کانون جهت برگزاری کلاس آموزشی شرکت با هزینه مشخصی موافقت شده است.

۴- با نظر اکثریت اعضای محترم هیات مدیره مبنی بر صورتجلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ با موضوع دبیری آقای دکتر دانش ریاضی در دستور کار هیات مدیره قرار گرفته و با ۷ رای آقای دکتر دانش ریاضی بعنوان دبیر هیات مدیره دوره شانزدهم انتخاب شدند.  

۵- درخصوص نامه کمیته آموزش و ارتباط با صنعت و تخصصی در نظر دارد دوره آموزشی نگاه میان رشته ای طراحی استخر با تمرکز بر استخرهای نو ظهور با تدریس آقای قلی پور و شفیعی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ درکانون مهندسین برگزار نماید. هزینه برگزاری یک میلیون و چهارصد هزار تومان می باشد و اسپانسر مبلغ یک میلیون و پانصد هرار تومان پرداخت می نماید.

۶-  درخصوص مصوبه شماره ۵ جلسه ۴۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ ریز هزینه کرد برنامه جشن مازندران و روز دانش آموز مجموعا به مبلغ ۲۳ میلیون تومان مصوب گردید.