اهم مصوبات جلسه ۴۳ هیات مدیره کانون مهندسین قائم شهر – ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱-درخصوص شورای هماهنگی کانون ها، مقررشد طبق هماهنگی قبلی انجام شده جلسه در روز چهارشنبه سوم آبان برگزار گردد و میزبانی از سالن دورسای (نازگل سابق) انجام پذیرد تعداد پیش بینی شده برای مهمانان ۵۰ نفر بوده و مبلغ ۲۲ میلیون تومان برای پذیرایی مصوب می گردد که ۱۰ میلیون تومان بعنوان تنخواه هزینه ها مصوب شده است.
۲- طبق مصوب ۴۰ هیات مدیره بند ۶ اعزام همکاران به بازی نساجی صورت پذیرفت و مبلغ 6 میلیون تومان بابت ایاب و ذهاب پرداخت شده است که مبلغ ۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان معادل ۷۰% توسط اعضا پرداخت شده است ۳۰% معادل ۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان توسط کانون پرداخت گردد.
۳- مقرر شد تاریخ قرعه کشی تشویقی جهت تسویه  حق عضویت در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ برگزار شود و تا ۲۰ آبان مهلت ثبت نام برای قرعه کشی مقرر شده است.
۴- با خرید ۱۰۰ هزار پیامک جهت پنل پیامکی کانون به مبلغ ۹ میلیون تومان موافقت شده است.
۵- در خصوص نامه کمیته فرهنگ وهنر و روابط عمومی درخصوص روز دانش آموز و هفته مازندران درآبان ماه، پیشنهاد برگزاری جشن تائید و مصوب شده است.
۶- با پرداخت هزینه انجام شده دوره فولاد ( تغییرات مبحث ۱۰) که دارای مصوبه قبلی می باشد به مبلغ کل ۱۳۰/۴۱۲/۰۰۰ ریال موافقت شده است.