اهم مصوبات جلسه ۴۰ هیات مدیره کانون مهندسین قائم شهر – ۱۴۰۲/۰۷/۰۹

۱-بررسی راهکارهای تبدیل زمین سالن پارسیان به چمن مصنوعی، تنیس و... راهکارهای اجرایی مالی و برآورد هزینه تا هفته آینده اعضای محترم هیات مدیره درجلسه ارائه نمایند.
۲-  با برگزاری جلسه انجمن مجریان شهرستان قائم شهر با موضوع دوره آموزشی شناسنامه فنی ملکی به صورت سیستمی در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ از ساعت ۱۶ الی ۲۰ موافقت گردید.
۳- جزئیات مالی دوره آموزشی مبحث ۱۰ که در جلسه مصوب گردید، ارائه و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ برگزار می گردد.
۴- برگزاری کارگاه آموزشی بررسی و ارائه راهکارهایی در ساخت و سازهای شهری و روستائی در جلسه مطرح گردید (با همکاری بخشداری) و با کلیات موافقت گردید.
۵- درخصوص اعزام همکاران به نمایشگاه تاسیسات تهران مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۴ موافقت شده و هزینه ثبت نام اعضا ۳۰۰/۰۰۰ تومان و تنخواه  ۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان مصوب گردید.
۶- با اعزام همکاران کانون جهت دیدار بازی نساجی و الهلال عربستان در لیگ قهرمانان آسیا موافقت گردیده و هزینه ثبت نام ۳۰۰/۰۰۰ تومان می باشد و اطلاع رسانی ازطریق پیامک انجام گردد.