اهم مصوبات جلسه ۳۹ هیات مدیره کانون مهندسین قائم شهر – ۱۴۰۲/۰۶/۲۶

۱-درخصوص قرارداد استخر مقرر شد با استخرهلال احمر بصورت موقت از هفته جاری پنج شنبه ساعت ۲۰_۱۸ فعال گردد.

۲- درخصوص گلگشت خانوادگی اعضای کانون مهندسین مقرر شد برنامه ریزی توسط کمیته ورزش و رفاه ارائه گردد. تاریخ گلگشت ۱۴۰۲/۰۷/۱۴ می باشد.

۳- درخصوص هزینه کرد تیم فوتسال کانون مهندسین مقرر شد مبلغ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال پرداخت گردد.

۴- درخصوص نامه کمیته فرهنگ و هنر درخصوص تور دوچرخه سواری روز جهانی بدون خودرو مقرر شد این تور در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ برگزار شود و با کلیات طرح موافقت گردیده شده است.