اهم مصوبات جلسه ۳۴ هیات مدیره کانون مهندسین قائم شهر – ۱۴۰۲/۰۵/۰۸

۱-درخصوص  ردیف ۵ مصوبه جلسه شماره ۳۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ با موضوع برگزاری کارگاه آموزشی قرارداد مشارکت در ساخت و پیش فروش آپارتمان مقرر گردید هزینه های پذیرائی بعلاوه خرید تندیس و حق الزحمه مدعو مجموعا به مبلغ ۰۰۰'۰۰۰'۲۵ ريال پرداخت گردد.

۲- پرداخت پشتیبانی سایت کانون پس از بررسی توسط همکاران به مدیریت آقای مهندس ذاکری صورت گردد.

۳- درخصوص تسهیلات بانک رسالت بابت خوش حسابی پرداخت حق عضویت همکاران بررسی و در جلسه آتی توسط ریاست هیات مدیره گزارش و تصمیم گیری صورت پذیرد.

۴- درخصوص آقای مهندس یوسفیان مدیریت باشگاه پیلاتس چیکو بانوان در جلسه مطرح و مقرر گردید مهندس خدادی ضمن مذاکره در جلسه آتی جهت هماهنگی به ارائه گزارش پردازند.

۵- درخصوص نمایشگاه صنعت ساختمان تهران درروز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۲ هزینه ثبت نام به ازای هر نفر ۰۰۰'۰۰۰'۳ ريال دریافت و با توجه به اخذ اسپانسر ایاب و ذهاب  صورت پذیرفته پذیرائی بصورت صبحانه و شام می باشد.