اهم مصوبات جلسه  82 هیات مدیره دوره پانزدهم                    مورخ  99/04/15

 

  • جهت قرارگیری نماینده بیمه کارآفرین، با یکی از واحدهای تجاری مسیر نظام مهندسی قائم شهر هماهنگی صورت گیرد.پیگیری این موضوع با آقای دکتر لطفی می باشد.
  • جهت ارائه اظهارنامه مالیاتی مهندسین برای سال 99 پیگیری های لازم جهت زمان بندی آن و حضور نماینده ای در کانون برای جمع آوری اطلاعات اعضای محترم صورت گیرد.

 

 

                                               حاضرین

           غائبین

اعضاء اصلی هیات مدیره

(به ترتیب حروف الفبا)

 حسین آصفی  _محمد هادی ذاکری _ مهناز رجبعلیان_  امید لطفی  _ توحید محمدی __ محمد یعقوبی 

        حمید رضایی

       آزاده کیانی 

       قربان مرادی

         

اعضای علی البدل هیات مدیره     

(به ترتیب حروف الفبا)

                       

 مازیار عبدی _   جواد خدادی 

         

    

    ___________

بازرسین   (به ترتیب حروف الفبا)

    ___________

    مهران اسدیان

یوسف رضا خادمیان