اهم مصوبات جلسه 79هیات مدیره دوره پانزدهم                    مورخ 99/03/25

 

  • مقرر گردید فراخوانی به اعضای محترم کانون جهت برگزاری دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی (جهت آزمون شهریور 99) ارائه گردد.
  • با پیشنهاد آقای دکتر لطفی مسئول کمیته آموزش، نکات آموزشی در رشته های هفت گانه بصورت فیلم وکلیپ ازطریق کانون نشر گردد.
  • درخصوص آگهی مزایده اجاره کانون درجلسه 77 هیات مدیره، با توجه به بررسی های بعمل آمده و رزومه و صلاحیت افراد شرکت کننده در مزایده آقای نوری (نفر دوم) با اکثریت آراء موافقت شد لذا هیات مدیره با نظر اکثریت حاضر قاطع  تصمیم به عقد قرارداد با نفر دوم گرفتند.
  • با پیشنهاد کلینیک ساختمانی شاتو جهت برگزاری دوره آموزش تخصصی و اجرایی انواع سقف کشسان برای استادکاران و فعالان این بخش درسالن اجتماعات کانون موافقت شد . اعضای کانون هم با 50% تخفیف می توانند حضور یابند . مبلغ پرداختی اخذ سالن 1/500/000 ریال می باشد.

 

 

 

                                                                    حاضرین

              غائبین

اعضاء اصلی هیات مدیره

(به ترتیب حروف الفبا)

حسین آصفی _ مهناز رجبعلیان_   _   محمد هادی ذاکری  _ آزاده کیانی_ امید لطفی _توحید محمدی  _ _محمد یعقوبی

          حمید رضایی

           قربان مرادی

اعضای علی البدل هیات مدیره      (به ترتیب حروف الفبا)

                       

 جواد خدادی

         

 

            مازیار عبدی

بازرسین (به ترتیب حروف الفبا)

مهران اسدیان _ یوسف رضا خادمیان   

        _______________