اهم مصوبات جلسه 78هیات مدیره دوره پانزدهم                    مورخ 99/03/18

 

  • کمک های نقدی کرونا به بیمارستان رازی منتقل شده و مبلغی در اختیار رئیس و خزانه دار به آن از مبلغ خیریه بودجه 98 اضافه شود.
  • با عنایت به شیوع ویروس کرونا و پیرو نامه قبلی ریاست کانون و پیگیری های بازرس محترم برگزاری کلیه مجامع ( مالی – انتخابات و...) طبق مصوبات ستاد کرونا کشور و شورای تامین شهرستان میسر نیست، با اکثریت آرا مقرر شد دوره استهمال 6 ماهه در نظر گرفته شود . (6ماه پس از پایان هیات مدیره دوره پانزدهم).
  • از یکی از متقاضیان اجاره سالن پارسیان آقای رزاق زاده جهت مذاکرات به جلسه هیات مدیره دعوت شدند.

 

 

 

 

                                                                      حاضرین

             غائبین

اعضاء اصلی هیات مدیره

(به ترتیب حروف الفبا)

حمید رضایی_   محمد هادی ذاکری  _ آزاده کیانی_ امید لطفی _توحید محمدی  _ قربان مرادی _محمد یعقوبی

           حسین آصفی    

           مهناز رجبعلیان

     

اعضای علی البدل هیات مدیره      (به ترتیب حروف الفبا)

                       

    _______________

               جواد خدادی

               مازیار عبدی

بازرسین     (به ترتیب حروف الفبا)

یوسف رضا خادمیان   

               مهران اسدیان