اهم مصوبات جلسه 77هیات مدیره دوره پانزدهم                                        مورخ 99/03/11

 

  • درخصوص واحد تجاری کانون مقرر گردید مذاکره مجددی با آقای رنجبر که متصدی آن بودند صورت گیرد تا امورات اجرایی آن توسط ایشان ادامه یابد.
  • مزایده واگذاری واجاره سالن پارسیان درجلسه مفتوح شد. مقرر گردید تا پایان فرآیند مزایده بصورت ماهیانه با اختیار ریاست کانون با مستاجر قبلی تمدید گردد.
  • با قرارداد ورزش همگانی مهندسین با مدیریت آقای موقرنژاد طبق قرارداد قبلی درسال 99 منعقد شود.
  • با درخواست بازرس محترم کانون جهت استفاده از کارشناس حسابداری جهت حسابرسی با عنایت به درپیش بودن مجمع عمومی عادی سالیانه کانون موافقت شد. درخصوص مبلغ پیشنهادی بازرس محترم به هیات رئیسه ارائه دهند.
  • با درخواست انجمن کوه نوردان دفتر نمایندگی قائم شهر جهت برگزاری مجمع عمومی وانتخابات انجمن مبنی بر تخصیص فضای سالن اجتماعات کانون تاریخ 99/03/17 یا 99/03/18 ازساعت 18 تا 20 موافقت شد.
  • جلسات هیات مدیره با برنامه ریزی قبلی یکشنبه ها ازساعت 18:30 می باشد.
  • مقرر گردید مبلغ کمک های مهندسین عضو کانون به کمک مومنانه مجمع خیرین تخصیص یابد.(تا سقف 50/000/000 ریال)
  • بعد ازپیگیری های بعمل آمده مبلغ جریمه بیمه تامین اجتماعی کانون طبق ابلاغیه صورت جلسه هیات تجدید نظر تشخیص مطالبات تامین اجتماعی صفر گردید.

 

 

                                                                  حاضرین

                                           غائبین

اعضاء اصلی هیات مدیره

(به ترتیب حروف الفبا)

حسین آصفی _ مهناز رجبعلیان_   حمید رضایی_   محمد هادی ذاکری  _ آزاده کیانی_ امید لطفی _توحید محمدی  _محمد یعقوبی

        

                                       قربان مرادی

اعضای علی البدل هیات مدیره

(به ترتیب حروف الفبا)

                       

      _______________

         

                                        جوادخدادی                                                                                                                                           مازیار عبدی

بازرسین  

 (به ترتیب حروف الفبا)

     _______________

                                       مهران اسدیان

                                    یوسف رضا خادمیان