اهم مصوبات جلسه 76هیات مدیره دوره پانزدهم               مورخ   98/12/04

 

1- بمناسبت روز مرد و زن به هر یک از کارمندان کانون مبلغ 500/000 تومان پاداش مصوب شد.

2- بند های بودجه سال 99 مصوب شد و ادامه آن به جلسه ی فوق العاده موکول شد.

 

 

 

 

                                                         حاضرین

                       غائبین

اعضاء اصلی هیات مدیره

(به ترتیب حروف الفبا)

مهناز رجبعلیان_   حمید رضایی_   محمد هادی ذاکری  _ آزاده کیانی_ امید لطفی  _محمد یعقوبی

                    حسین آصفی

                   توحید محمدی 

                      قربان مرادی

اعضای علی البدل هیات مدیره          (به ترتیب حروف الفبا)

                       

 مازیار عبدی

         

 

                    جواد خدادی

بازرسین   (به ترتیب حروف الفبا)

یوسف رضا خادمیان   

                  مهران اسدیان