آگهی شماره 1:
ثبت نام پانزدهمین دوره انتخابات هیات مدیره و بازرسین کانون مهندسین قائمشهر از روز شنبه تاریخ 9 تیر تا 18 تیر در محل کانون انجام می شود.
"هیات اجرایی انتخابات"

 

آگهی شماره 2:

داوطلبان شرکت در انتخابات کانون مهندسین قائمشهر برای آگاهی از شرایط ثبت نام به بخش مشخص شده در سایت کانون مراجعه نمایند.

"هیات اجرایی انتخابات"

 

 آگهی شماره 3:
با سلام;
به آگاهی می رساند تعداد اعضای هیات مدیره و بازرسان برای پانزدهمین دوره ی انتخابات کانون وفق ماده ی 21 اساسنامه و تبصره های آن به شرح زیر اعلام می شود:
رشته ی عمران : چهار نفر
رشته ی معماری : یک نفر
شناور از بین رشته ی عمران و معماری : یک نفر
رشته ی برق : یک نفر
رشته ی مکانیک : یک نفر
شناور از بین رشته ی برق و مکانیک : یک نفر
علی البدل از بین همه ی رشته ها : دو نفر
بازرس اصلی : یک نفر
بازرس علی البدل : یک نفر

"هیات اجرایی انتخابات" 

 

آگهی شماره 4:

باسلام;
به آگاهی می رساند کانون مهندسین قائمشهر تا ساعت 13 روز دوشنبه تاریخ 18 تیر برای ثبت نام داوطلبین دایر است.
"هیات اجرایی انتخابات"

 

آگهی شماره 5:

به آگاهی داوطلبان محترم عضویت در هیات مدیره و بازرس پانزدهمین دوره ی کانون مهندسین قائم شهر می رساند برنامه ی زمانبندی وفق آئین نامه ی اجرائی انتخابات به شرح زیر است :

الف) دریافت شکایات نامزدها ، رسیدگی و اعلام نظر نهایی ازتاریخ 97/04/20 تا تاریخ 97/04/21

ب- آغاز تبلیغات نامزدها ازتاریخ 97/04/22 تا تاریخ 97/04/31

پ- برگزاری انتخابات درروزسه شنبه 97/05/02

با سپاس فراوان - هیات اجرائی انتخابات

 

آگهی شماره 6:

باسلام;
برگزاری انتخابات هیات مدیره روز سه شنبه 2 مرداد 97 از ساعت 9 صبح تا 20 عصر در محل کانون مهندسین قائمشهر انجام خواهد شد.
"هیات اجرایی انتخابات"

 

آگهی شماره 7:

با سلام;
به اطلاع همکاران محترم می رساند بنا به دستور شهردار محترم پارکینگ متعلق به شهرداری جنب ایستگاه سواری ساری قبل از کلانتری 11 جهت استفاده همکاران محترم به صورت رایگان روز برگزاری انتخابات با همراه داشتن کارت شناسایی کانون مهندسین قائمشهر یا سازمان نظام مهندسی امکان پذیر می باشد.
"هیات اجرایی انتخابات"

کروکی پارکینگ روز انتخابات 97/05/02

 

آگهی شماره 8:

باسلام;
به آگاهی نامزدهای عضویت در هیات مدیره و بازرسی کانون می رساند، تجمع و حضور نامزدها و نمایندگان آن ها در مکان رای گیری و اطراف آن تا شعاع 100 متری در روز انتخابات مجاز نمی باشد گفتنی است در صورت مشاهده ی تخلف، وفق مقررات عمل خواهد شد.
"هیات اجرایی انتخابات"