شرکت "الکتریکی طاهری"  طبق قرارداد منعقده با کانون مهندسین قائم شهر  با 5 درصد تخفیف  خدمات  مازاد بر تخفیفات معمول فروشگاه  جهت عرضه کالا و ملزومات الکتریکی درخدمت اعضای محترم کانون می باشد.

کلیه اعضایی که از خدمات استفاده می نمایند ملزم به ارائه کارت عضویت خود در کانون می باشند.
آدرس:قائمشهر پل سه تیر گلستان 17
 01142037096📞  آقای احمد طاهری