👆🏻 آموزشگاه زبان انگلیسی "شکوه اتحاد"  طبق قرارداد منعقده با کانون مهندسین قائم شهر  با 25 درصد تخفیف خدمات  درخدمت اعضای محترم کانون می باشد.

کلیه اعضایی که از خدمات استفاده می نمایند ملزم به ارائه کارت عضویت خود در کانون می باشند.
آدرس:قائم شهر خ تهران جنب آتش نشانی البرز 30
 42227509 و 42201617📞  خانم مهندس  فهامه احمدی مجاوری