👆🏻 مرکز آموزشی و مشاوره هدف  طبق قرارداد منعقده با کانون مهندسین قائم شهر  با ایجاد امکان خدمات ایجاد آموزش تحلیل تکیکال امکان تحلیل بازار مالی خدمات  با احتساب 15 درصد تخفیف   در خدمت اعضای محترم کانون می باشد.


کلیه اعضایی که از خدمات استفاده می نمایند ملزم به ارائه کارت عضویت خود در کانون می باشند.

آدرس: قائم شهر  خیابان بابل روبرو ی اداره مالیات  (ارزش افزوده)  طبقه فوقانی گلفروشی بامبو مرکز مشاوره ی هدف برتر  

01142244724📞 آقای عارف شعبانی