👆🏻گروه صنعتی فولاد جویباران طبق قرارداد منعقده با کانون مهندسین قائم شهر  با ایجاد امکان خدمات به شرح ذیل با احتساب  ۵ درصد تخفیف در خدمت اعضای محترم کانون می باشد.

شرح خدمات:

عرضه انواع
- رابیس
-مفتول
-توری مشی
-توری حصاری
-توری پرسی
-سیم خاردار


کلیه اعضایی که از خدمات استفاده می نمایند ملزم به ارائه کارت عضویت خود در کانون می باشند.

آدرس:  قائم شهر  بلوار سادات نیا ۲۰۰ متر مانده به عبور جاده جویبار (فروشگاه مرکزی)

 ۰۹۱۱۱۲۳۴۳۱۱-۴۲۰۳۴۴۴۱-۲ 📞  آقای علی ظاهری جویباری