همکاران می توانند جهت استفاده از هتل آرامیس مشهد به همراه خانواده (نامحدود) با اخذ معرفی نامه از کانون مهندسین قائم شهر اقدام نمایند.