اهم مصوبات جلسه ۹۷ هیات مدیره کانون مهندسین قائم شهر - ۱۴۰۰/۰۲/۲۶

🔸با مبلغ ۰۰۰'۳۰۰'۸ ریال بابت تمدید دامنه سایت، مبلغ ۰۰۰'۰۰۰'۱۰ ریال بابت به روز رسانی نرم افزار حسابداری کانون و مبلغ ۰۰۰'۰۰۰'۲۰ ریال بابت خرید نرم افزار حضور و غیاب و پشتیبانی آن موافقت گردید.

🔸 با تعمیر تلویزیون شهری موافقت گردید.

🔸 با توجه به استعلام خرید کاغذ A4 کانون، به صورت عمده به مبلغ ۰۰۰'۴۰۰'۲۰ ریال و ۵۰۰ حلقه سی دی به مبلغ ۰۰۰'۵۰۰'۱۸ ریال موافقت گردید.

🔸 بابت حق الزحمه نیروی کمکی کانون در ماه اسفند به مبلغ ۰۰۰'۰۰۰'۴ ریال و در فروردین به مبلغ ۰۰۰'۵۰۰'۲ ریال موافقت شد.

🔸 گزارش برگزاری کلاس پیمانکاران گاز توسط مهندس ذاکری ارائه شد و برگزاری  این کلاس در سالن اجتماعات کانون مهندسین قائم شهر مصوب گردید.

🔸 با توجه به پایان یافتن قرارداد سالن پارسیان مقرر شد برای سال جدید مزایده مجدد انجام گیرد، همچنین در خصوص تابلوی سالن پیگیری لازم توسط مهندس رضایی از مهندس مقدسی، دهیاری ساروکلا و همسایه زمین انجام شود.

🔸 در خصوص قرارداد سال ۱۴۰۰ پرسنل طبق قانون کار صورت پذیرد و اضافه کار در قالب پاداش در اختیار رئیس می باشد.

🔸 در خصوص حق سفره ماه مبارک رمضان پرسنل، مبلغ ۰۰۰'۰۰۰'۳ ریال مصوب شد.

🔸 مصوب گردید برنامه های مختلف تخصصی، آموزشی و ... بصورت هم اندیشی از طریق فضای مجازی با هماهنگی رئیس کانون انجام پذیرد.@qaemshahr_engineers_center

#کانون_مهندسین_قائمشهر