بر طبق قرارداد منعقد شده با رستوران حاج حسن (شعبه قائمشهر) ، این رستوران به اعضای کانون مهندسین قائمشهر با ارائه ی کارت کانون مهندسین قائمشهر تخفیف 10 درصدی می دهد.

لازم به ذکر می باشد ارائه ی کارت عضویت کانون جهت برخورداری از این تخفیف الزامی می باشد.

آدرس: قائم شهر خیابان ساری جنب بانک ملی شعبه گونی بافی