اهم مصوبات جلسه ۹۴ هیات مدیره کانون مهندسین قائم شهر - ۹۹/۱۱/۲۶


🔸در خصوص چاپ سررسید سال ۱۴۰۰ کانون، با عنایت به عدم در نظر گرفتن بودجه در مجمع عمومی کانون، مقرر گردید در صورت اخذ اسپانسر (بدون بار مالی برای کانون) برای تامین هزینه های آن نسبت به پیگیری توسط آقایان مهندسین یعقوبی و ذاکری اقدام گردد.

🔸مقرر گردید با توجه به درخواست کتبی کانون مهندسین جهت اخذ مجوز برای برگزاری دوره آموزشی پیمانکاران گاز (با توجه به شرایط کرونا)، آقای  مهندس یعقوبی با آقای عباسی (معاون سیاسی فرماندار) تماس تلفنی گرفته تا با رعایت پروتکل های بهداشتی و با ۲۰ درصد ظرفیت سالن اجتماعات انجام پذیرد.

🔸 با پرداخت عیدی و سنوات پایان سال کارکنان کانون طبق روال سالهای قبل و قوانین کار موافقت گردید.همچنین مقرر شد به مناسبت روز زن و مرد کارت هدیه به کارکنان کانون تعلق گیرد.@qaemshahr_engineers_center

#کانون_مهندسین_قائمشهر