اهم مصوبات جلسه ۹۳ هیات مدیره کانون مهندسین قائم شهر - ۹۹/۱۱/۱۲

🔸تا پایان سال مقرر گردید جلسات هیات مدیره از ساعت ۱۶ و دو هفته یکبار روزهای یکشنبه برگزار گردد.

🔸نامه شماره ۱۹۳۲-۲۱ص-۹۹ مورخ ۹۹/۱۱/۰۷ دفترنمایندگی قائم شهر در خصوص درخواست عضویت قرائت گردید و مقرر شد طبق مفاد آن نامه اجرا گردد و با درخواست ایشان مخالفت گردید.

🔸پیرو نامه سازمان در خصوص استعلام برگزاری دوره مبحث هفدهم پیمانکاران گاز، مقرر گردید مکاتبات لازم صورت گیرد.

🔸مقرر گردید جهت توزیع عادلانه سهمیه وام بانک رسالت، از بین افرادی که تا پایان بهمن ماه فاقد بدهی عضویت باشند قرعه کشی صورت گیرد.

🔸با پیشنهاد مهندس یعقوبی مقرر گردید هماهنگی با رئیس محترم دفتر نمایندگی نظام مهندسی راجع به تخصیص فضا به کانون جهت درآمدزایی و تسهیل امور مهندسین صورت گیرد.پیگیری این موضوع با مهندس یعقوبی و دکتر رضایی می باشد.
@qaemshahr_engineers_center

#کانون_مهندسین_قائمشهر