اهم مصوبات جلسه ۹۰ هیات مدیره کانون مهندسین قائم شهر - ۹۹/۰۸/۲۵

🟣 با توجه به عدم برگزاری مجامع کانون بدلیل شیوع ویروس کرونا مقرر گردید گزارشی از عملکرد هیات مدیره و برنامه های آتی توسط مهندس محمد یعقوبی (ریاست کانون) بصورت تصویری ارائه گردد.

🟣 با پیشنهاد دکتر لطفی و موافقت هیات مدیره، مقرر گردید با توجه به قصد ساخت ساختمان جدید دفتر نمایندگی قائم شهر کانون مشارکت و همکاری های لازم را داشته باشد، ضمنا هماهنگی های لازم جهت برگزاری جلسات مشترک کمیته ساخت سازمان، نماینده هیات رئیسه دفتر نمایندگی، جمعی از پیشکسوتان و هیات مدیره کانون صورت گیرد.

🟣 گزارش پیگیری ایجاد دفتر پیشخوان دولت جهت درآمد زایی کانون، توسط مهندس ذاکری ارائه شد و مقرر گردید با توجه به موانع موجود در ثبت حقوقی، امور ثبتی آن برای شخص حقیقی انجام شود.

🟣 با درخواست آقای مهدی تقوی ساروکلائی مورخ ۹۹/۰۸/۱۵، با توجه به برنامه ریزی هیات مدیره برای استفاده از زمین مجاور سالن پارسیان، نسبت به اجاره آن  موافقت نگردید.

🟣 بنا به درخواست آقای نوری و موافقت هیات مدیره، مقرر گردید با توجه به عدم امکان فعالیت تمام وقت برای مستاجر بدلیل شرایط کرونایی، اجاره  مهر و آبان با پنجاه درصد و اجاره آذر ماه نیز با توجه به نامه ستاد کرونا بر تعطیلی دائم سالن پارسیان کل اجاره مساعدت گردد.

🟣 با پیشنهاد مهندس یعقوبی مبنی بر خرید یکسری از مجموعه پنج جلدی دانشنامه تبرستان و مازندران جهت قرار گیری در آرشیو کتابخانه کانون جهت مطالعه همکاران موافقت گردید.

@qaemshahr_engineers_center

#کانون_مهندسین_قائمشهر