👆🏻 غذای خانگی خانم بزرگ طبق قرارداد منعقده با کانون مهندسین قائم شهر  با ایجاد امکان خدمات سفارش غذا بصورت بیرون بر با احتساب 10 درصد تخفیف   در خدمت اعضای محترم کانون می باشد.


کلیه اعضایی که از خدمات استفاده می نمایند ملزم به ارائه کارت عضویت خود در کانون می باشند.

آدرس: قائم شهر– خیابان ساری -  چهاراه ترک محله  روبروی شهرداری    

 09111266308📞 خانم مهدوی