همکاران گرامی

کانون مهندسین قائم شهردر نظر دارد سالن ورزشی پارسیان واقع در قائم شهر، ساروکلا  دارای فضای ورزشی مناسب و استاندارد، سوله به مساحت ۷۰۰ مترمربع، سیستم نور و گرمایش و تهویه، اتاق مدیریت، بوفه، رختکن، سرویس بهداشتی، پارکینگ و ... را جهت اجاره و واگذاری به علاقمندان در این زمینه به مزایده بگذارد.
 
لذا مبالغ پیشنهادی اجاره ماهیانه خود را بصورت مکتوب و مهر و موم به دفتر کانون تا تاریخ ۹۹/۰۲/۲۰ تحویل نمایید.