👆🏻 قالیشوئی پارسیان طبق قرارداد منعقده با کانون مهندسین قائم شهر  با ایجاد امکان خدمات  شستن فرش – مبل شویی – رفو کردن با احتساب ۳۰ درصد تخفیف  در خدمت اعضای محترم کانون می باشد.کلیه اعضایی که از خدمات استفاده می نمایند ملزم به ارائه کارت عضویت خود در کانون می باشند.

آدرس:قائم شهر  - خ ساری – ساروکلا - انتهای کوهساران ۹   
     ۰۹۱۱۵۹۰۰۰۸۰_۴۲۰۸۱۴۱۴ 📞  آقای رحمت بابایی